Χρήστος & Αθηνά 1

Κάθε ζευγάρι “συνδέεται” με την εκκλησία στην οποία παντρεύεται, οπότε έχουμε, πάντα, στο νου μας να το αποτυπώνουμε και ως φυσικό κομμάτι του ευρύτερου χώρου όπου τελείται το μυστήριο. Η “εικόνα” που μας έδωσαν η Αθηνά με το Χρήστο αποτελεί ιδανικό παράδειγμα μίας τέτοιας περίπτωσης